Verksamhetsstyrning, affärsutveckling, affärsetablering

 

Vi är entreprenörer, företagskonsulter och projektledare med förmågan att starta, driva och leda investeringsprojekt mot konkreta mål. Vi har förmågan att driva och utveckla företag samt omsätta visioner och strategier i praktisk handling och samtidigt få andra medarbetare engagerade i processen.

Vi är duktiga på att bygga upp högpresterande och konkurrenskraftiga produktionsorganisationer och nätverk av samarbetspartners och leverantörer.

Med vår bakgrund från industrin och som företagare och entreprenörer kan vi erbjuda små och medelstora företag ett brett spektrum av tjänster:

 

Verksamhetsstyrning, affärsutveckling och organisationsutveckling

  * kommersiell projektledning      

  * coaching, rådgivning för ägarledda företag

  * interim management, ledarroll för verksamhet i förändring, nyetablering

  * praktisk tillämpning av ledningssystem ISO9001 ISO13485 ISO14001

  * optimering av verksamhet, Lean, six sigma, NPI, sourcing, outsourcing

  * praktisk anpassning av vision, mål, strategier, affärsidè

 

Affärsetablering och internationalisering

  * marknadsundersökning och analys, kontaktförmedling, kundbearbetning

  * etablering utomlands, export/import relaterade tjänster och rådgivning

  * sourcing, anskaffning och kvalitetssäkring av leverantörer

  * outsourcing av produktion och tjänster

  * PR-events, assistans vid platsetablering, EU-finansiering

För våra kunders internationella utveckling av sin verksamhet har vi lagt fokus på Polen - den mest expansiva ekonomin i vårt närområde. Där har vi en väldigt nätverkande och konsultativ roll i samarbete med våra kunder. Vi stöttar dem med information och råd om den svenska respektive polska marknaden och underlättar deras kontakter med lokala företag i Sverige och Polen.

Vi arbetar med att identifiera affärs- och sammarbetsmöjligheter och företagskontakter på respektive marknad främst inom verkstadsindustrin, elektroniktillverkning, medicinteknik, energisektorn, byggnadssektorn och detaljhandel samt mode/fashion.

Som Svensk Enterprise Partner agerar vi också som en förlängd arm åt företag som vill in på den svenska/polska marknaden utan att skaffa eget försäljningskontor. Vi är ett alternativ för den som inte vill bygga en egen organisation och erbjuder rollen som ett slags outsourcat säljkontor som blir den svenska kundens adress i Polen respektive den polska kundens adress i Sverige.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer